Chrobáčikovo 2022 - Elokované triedy na Astrovej 5

Elokované triedy
na Astrovej 5
Elokované triedy
na Astrovej 5
Prejsť na obsah

Chrobáčikovo 2022

Fotografie > Archív
Naši predškoláci sa zapojili do súťaže Chrobáčikovo o najkrajší domček nakreslený na kameni.
Do MS prišla osobne lienka Lenka.

Návrat na obsah