Elokované triedy na Astrovej

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Kontakt

e-mail:
astrova@zoznam.sk


Tel. kontakt:
02/43293643

Pedagogickí pracovníci


I.trieda:
Marie Macková
Katarína Zervanová


II.trieda:
Mgr. Alica Sýkorová
Eva Chlpíková

III. trieda:
Katarína Szabová
Marta Roszbecková

Pr
evádzkoví pracovníci:
Helena Fatulová
Milada Kuchárová

Vedúca šk. jedálne:
Eva Macková

Kuchárky:
Adriana Zlejšia
Katarína Véghová


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky